ženy

Dítě poškodí i jedno bouchnutí po zadku, zákon by měl fyzické tresty zakázat

spot_img

„Když je dítě malé a bezbranné, můžu ho udeřit? A když bude mít 25 a já 60, tak stejně?“ ptá se v rozhovoru o nebezpečnosti tělesných trestů Klára Laurenčíková, uznávaná česká speciální pedagogička a předsedkyně českého Vládního výboru pro práva dítěte.

Podle průzkumů až 80 procent rodičů nějakým způsobem tělesně trestá své děti. Co to o nás jako společnosti vypovídá?
Ukazuje to, že rodiče tělesné tresty stále v mnoha případech považují za běžný výchovný a komunikační prostředek. Zároveň je to známka toho, že současné rodičovství je velkou zátěží. Otec či matka se často uchýlí k trestání ve chvíli, kdy jsou vyčerpaní a obtížně zvládají vlastní stres a emoce. Pomohla by jim podpora ze strany společnosti, ta je však jen velmi malá. Mám na mysli odbornou pomoc, ale může to být i obyčejné vystřídání v péči o děti, abyste si mohli odpočinout, ošetřit si své základní potřeby a nabrat sílu.

Jakým způsobem by se tato podpora mohla uskutečnit?
Jak říkám, je část rodičů, kteří ani tak nepotřebují odbornou pomoc, ale jen prosté posílení svých kapacit. Tuto skupinu by mohly dobře podpořit například služby terénní chůvičky dětí či rodinné asistence, které by pomohly tam, kde se rodiče snaží, děti milují, ale mají na ně z různých důvodů málo sil. To je případ sólorodičů či rodičů dětí s duševním nebo fyzickým handicapem.

Druhou skupinu tvoří rodiče, kteří nemají dobré rodičovské kompetence. Těžko zvládají své vlastní emoce, často vyrůstaly v nefunkčním prostředí, ve svém vlastním dětství byly oběťmi či svědky násilí. Prožitá traumata limitují jejich schopnost seberegulace a emocionální stability, což vede k tělesnému trestání vlastního dítěte. Nerozumí jeho potřebám, neumí na ně bezpečně a adekvátně reagovat. Sem patří například i lidé, kteří odešli z ústavního zařízení a stali se rodiči, ale bez potřebných vzorů. Všem těmto rodičům by velmi pomohly programy na rozvoj rodičovských kompetencí, které se již skvěle osvědčily v zahraničí.

Podporu u nás samozřejmě potřebují i ​​rodiny, které si procházejí zátěžovou situací, ať už je to rozvod, rozchod, smrt, nemoc. Doprovázet v krizových časech mohou rodinná terapie či mediace.

V naší společnosti však stále přetrvává přesvědčení, že když jsi jednou rodič, poraď jsi sám, je to už tvoje zodpovědnost a na pomoc zvenčí nikdo příliš nesází.
Z mého pohledu je to až diskriminační praxe. Stát garantuje peníze až ve chvíli, kdy je dítě odebráno z rodiny a putuje do lůžkového pobytového zařízení ústavního charakteru. Neinvestuje se do pomoci v rodině. Letos zažitý postup je také příčinou, proč se nedaří rozvíjet preventivní služby včasné intervence, která může být krátkodobější i levnější než současný model, když se velmi dlouho nic neděje a rodina se zatím propadá do velké krize. Následky jsou fatální a dobré řešení už skoro žádné. Považuji za velmi důležité vysvětlovat, že systém, který zde funguje, není správný ani funkční. Víme, že život v nepříznivých rodinných podmínkách a na to navázaný pobyt v ústavu nemohou člověka připravit na dobrý a spokojený život a na založení vlastní rodiny.

Děti z ústavů navíc častěji končí s duševním onemocněním, jako oběti drogové závislosti, více páchají trestné činy, stávají se bezdomovci. Také ekonomické náklady na řešení těchto problémů jsou velmi velké. Každé dítě by zkrátka mělo mít nárok na zajištění včasné podpory a na peníze, které za touto podporou půjdou. Ať už to bude včas zajištěna psychoterapie pro rodiče či dítě, finanční podpora v bydlení nebo adresná sociální dávka, která rodinu provede krizovým obdobím a pak ji už nebude nutné pobírat, protože rodiče získali práci, dokážou žít bez pomoci a dobře se postarají o děti.

Vrátíme-li se zpět k tělesným trestům, je zvláštní, proč se právě u nás tak urputně drží, když jiné země je už desítky let zakazují zákonem.
Je to otázka skoro až kulturní. Mám pocit, že hlasů, které by ve veřejném prostoru vystupovaly proti tělesným trestům, není mnoho. Nestačí přitom jen mluvit o jejich zákazu, ale zároveň nabídnout alternativy a vysvětlovat, proč je trestání nepřijatelné. Je třeba ukázat, jaké má trestání vliv na psychosociální vývoj dětí. I v rámci politické sféry je důležité, aby lidé, kteří mají moc, s patřičnou odvahou zvedali i témata, která nejsou příliš populární ani jednoduchá. Určitá část veřejnosti vás za to bude kritizovat, ale je třeba vymezit hranice, co dětem prospívá a co už ne. Samozřejmě je třeba mluvit io tom, jak pomoci rodinám v obtížné situaci, aby se k trestání dětí nemuseli uchylovat. Mnoho lidí je například zaměstnáno v takových podmínkách, že přicházejí domů naprosto vyčerpaní a sladit profesní a rodičovskou roli je pro ně zcela nemožné.

- Reklama -spot_img
spot_img

Redakce doporučuje

Články autora